۱۱:۳۹:۴۱ - جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
بازسازی واقعه غدیر خم توسط سپاه ناحیه مقاومت سپاه کرمانشاه
بازسازی واقعه غدیر خم توسط سپاه ناحیه مقاومت سپاه کرمانشاه
واقعه غدیر خم توسط سپاه ناحیه مقاومت سپاه کرمانشاه با حضور گسترده مردم کرمانشاه و جمعی از مسئولین به نمایش در آمد.


واقعه غدیر خم توسط سپاه ناحیه مقاومت سپاه کرمانشاه با حضور گسترده مردم کرمانشاه و جمعی از مسئولین به نمایش در آمد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه