۱۵:۵۳:۵۴ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
بازسازی واقعه غدیر در کرمانشاه
بازسازی واقعه غدیر در کرمانشاه
گروه فرهنگی ــ به منظور زنده نگاه داشتن واقعه باشکوه غدیر و ملموس کردن آن برای قشر جوان، مراسم بازسازی واقعه غدیر در کرمانشاه برگزار می‌شود.


گروه فرهنگی ــ به منظور زنده نگاه داشتن واقعه باشکوه غدیر و ملموس کردن آن برای قشر جوان، مراسم بازسازی واقعه غدیر در کرمانشاه برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه