۷:۵۴:۱۸ - یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
بازسازی ۶ مسجد روستایی در سرپل ذهاب با مساعدت بنیاد برکت کشور
بازسازی ۶ مسجد روستایی در سرپل ذهاب با مساعدت بنیاد برکت کشور
رئیس کمیته امداد سرپل ذهاب از بازسازی ۶ مسجد روستایی در سرپل ذهاب با مساعدت رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور و هماهنگی کمیته امداد این شهرستان خبرداد.


رئیس کمیته امداد سرپل ذهاب از بازسازی ۶ مسجد روستایی در سرپل ذهاب با مساعدت رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور و هماهنگی کمیته امداد این شهرستان خبرداد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه