۱۵:۵۰:۱۴ - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
بازنشستگان اتاق فکر بسیار خوبی برای مدیران هستند
بازنشستگان اتاق فکر بسیار خوبی برای مدیران هستند
باید در جامعه به سمتی برویم که انسان‌های با تجربه جوانان را هدایت کنند و مدیران از تجربیات بازنشستگان استفاده کنند.

باید در جامعه به سمتی برویم که انسان‌های با تجربه جوانان را هدایت کنند و مدیران از تجربیات بازنشستگان استفاده کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه