۱۳:۳۶:۴۶ - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه منتظر همسان سازی حقوق
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه منتظر همسان سازی حقوق
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: این کانون به دنبال حق و حقوق بازنشستگان است.


رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: این کانون به دنبال حق و حقوق بازنشستگان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه