۱۴:۲۶:۵۲ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
بازپیرایی بازار روز میدان آزادی کرمانشاه ر دستور کار است
بازپیرایی بازار روز میدان آزادی کرمانشاه ر دستور کار است
حامد لعل بخش گفت: جهت ارائه خدمات بهینه و کسب رضایت اصناف، کسبه و شهروندان کرمانشاهی با همکاری حوزه معاونت خدمات شهرداری و عمرانی شهرداری کرمانشاه و سازمان میدان‌ها میوه و تره‌بار اقدامات مناسبی در راستای بازپیرایی محوطه بازار روز میدان آزادی انجام‌گرفته است.

حامد لعل بخش گفت: جهت ارائه خدمات بهینه و کسب رضایت اصناف، کسبه و شهروندان کرمانشاهی با همکاری حوزه معاونت خدمات شهرداری و عمرانی شهرداری کرمانشاه و سازمان میدان‌ها میوه و تره‌بار اقدامات مناسبی در راستای بازپیرایی محوطه بازار روز میدان آزادی انجام‌گرفته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه