۸:۱۵:۴۶ - پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازگشایی مرز خسروی التیام بخش زخم زلزله زدگان است
بازگشایی مرز خسروی التیام بخش زخم زلزله زدگان است
استاندار کرمانشاه گفت: بازگشایی مرز خسروی به مطالبه عمومی مردم کرمانشاه تبدیل شده است و می‌تواند التیامی برای زخم‌های زلزله زدگان باشد.


استاندار کرمانشاه گفت: بازگشایی مرز خسروی به مطالبه عمومی مردم کرمانشاه تبدیل شده است و می‌تواند التیامی برای زخم‌های زلزله زدگان باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه