۱۸:۳۵:۳۴ - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازگشایی مرز خسروی در اربعین امسال
بازگشایی مرز خسروی در اربعین امسال
استاندار کرمانشاه از بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین خبر داد و گفت: هیچ ابهامی در بازگشایی مرز خسروی برای ایام اربعین وجود ندارد، مگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد که روال از دست دولتمردان خارج شود.

استاندار کرمانشاه از بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین خبر داد و گفت: هیچ ابهامی در بازگشایی مرز خسروی برای ایام اربعین وجود ندارد، مگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد که روال از دست دولتمردان خارج شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه