۱۳:۲۱:۲۸ - پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بازگشت ۷۵ درصد مددجویان خانه سلامت دختران به آغوش خانواده
بازگشت ۷۵ درصد مددجویان خانه سلامت دختران به آغوش خانواده
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۷۵ درصد از مددجویان خانه سلامت دختران استان طی سال گذشته به آغوش خانواده بازگشتند.


مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۷۵ درصد از مددجویان خانه سلامت دختران استان طی سال گذشته به آغوش خانواده بازگشتند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه