۱۲:۲۰:۰۴ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
باز آفرینی سالانه ۲۷۰ محله فرسوده در کشور
باز آفرینی سالانه ۲۷۰ محله فرسوده در کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی در کرمانشاه از برنامه ریزی این وزارتخانه برای بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله فرسوده در کشور خبر داد


معاون وزیر راه و شهرسازی در کرمانشاه از برنامه ریزی این وزارتخانه برای بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله فرسوده در کشور خبر داد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه