۹:۲۱:۵۲ - چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
باغات مدرن تنگ کنشت کرمانشاه، کار بزرگ و ارزشمندي در کشاورزی علمی است
باغات مدرن تنگ کنشت کرمانشاه، کار بزرگ و ارزشمندي در کشاورزی علمی است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت : باغهاي تنگ کنشت کرمانشاه الگویی علمی و کاري ارزشمند در زمینه باغداری مدرن است.


نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت : باغهاي تنگ کنشت کرمانشاه الگویی علمی و کاري ارزشمند در زمینه باغداری مدرن است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه