۱۷:۰۰:۳۴ - سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
باغ‌های مدرن محورتوسعه باغداری
باغ‌های مدرن محورتوسعه باغداری
استان کرمانشاه با دارا بودن ۶۰۰ هکتار باغ مدرن یکی از استان‌های پیشرو در این بخش به حساب می‌آید.


استان کرمانشاه با دارا بودن ۶۰۰ هکتار باغ مدرن یکی از استان‌های پیشرو در این بخش به حساب می‌آید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه