۷:۳۸:۴۶ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
باغ موزه دفاع مقدس باید برای ارائه خدمات به عامه گردشگران طراحی شود
باغ موزه دفاع مقدس باید برای ارائه خدمات به عامه گردشگران طراحی شود
طراحی باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه باید به شکلی انجام شود که عامه گردشگران دسترسی مناسبی به بخش های مختلف این مجموعه داشته باشند.

طراحی باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه باید به شکلی انجام شود که عامه گردشگران دسترسی مناسبی به بخش های مختلف این مجموعه داشته باشند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه