۱۰:۲۵:۲۳ - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
باغ موزه دفاع مقدس یک پروژه مهم درقلب کریدور بیستون – تاق بستان است
باغ موزه دفاع مقدس یک پروژه مهم درقلب کریدور بیستون – تاق بستان است
استاندار تاکید کرد ،کرمانشاه نقش بسیارمهمی در دوران دفاع مقدس داشته و جانمایی این باغ موزه در استان یک انتخاب بسیاربه جا است.


استاندار تاکید کرد ،کرمانشاه نقش بسیارمهمی در دوران دفاع مقدس داشته و جانمایی این باغ موزه در استان یک انتخاب بسیاربه جا است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه