۱۰:۴۱:۵۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
باورم بهره گیری از توان مدیریتی بانوان است
باورم بهره گیری از توان مدیریتی بانوان است
استاندار کرمانشاه گفت: از آغاز کارم بعنوان خدمتگزار مردم؛ باورم بهره گیری از توان مدیریتی بانوان بوده و تمام تلاشم را در این خصوص خواهم کرد.


استاندار کرمانشاه گفت: از آغاز کارم بعنوان خدمتگزار مردم؛ باورم بهره گیری از توان مدیریتی بانوان بوده و تمام تلاشم را در این خصوص خواهم کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه