به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در ششمین نشست منطقه ۳ کشور با حضور دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداران استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای عضو منطقه ۳ در سرسرای تدبیر استانداری، گفت: تاکنون پنج نشست با حضور استانداران منطقه ۳ کشور با دبیری استان کرمانشاه برگزار شده است. مجموعه استانهای عضو منطقه ۳ کشور هر کدام دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، خدمات و گردشگری برخوردار هستند.

خبر جدید  صبح روز جمعه 10 خرداد؛ راهپیمایی روز جهانی قدس

او گفت: در این نشستها برنامههای و پروژههای مختلف در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعت و زیرساختها مورد طرح و بررسی قرار میگیرند و این طرحها بعد از نهایی شدن، برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه میشوند. تلاش میکنیم با یک همگرایی و همدلی از مجموع این قابلیتها برای توسعه متوازن و پایدار استانهای عضو منطقه ۳ بهره بگیریم.

خبر جدید  آمادگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای همکاری با حوزه سلامت

بازوند گفت: دکتر آقامحمدی از مدیران توانمند و باتجربه نظام هستند که به صورت ویژه توسعه منطقه ۳ کشور را دنبال میکنند و باید از حضور ایشان به عنوان یک فرصت برای توسعه کشور استفاده کنیم.