۱۸:۳۰:۰۵ - جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
باید به اصول دین پایبند باشیم
باید به اصول دین پایبند باشیم
امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی گفت: با انجام اصول دین می توانیم به بخشی های از وظایف دینی خود عمل کنیم و پایبندی به اصل دین است که مایه نجات ما می شود.


امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی گفت: با انجام اصول دین می توانیم به بخشی های از وظایف دینی خود عمل کنیم و پایبندی به اصل دین است که مایه نجات ما می شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه