۱۰:۵۵:۳۹ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
باید به توان و نبوغ جوانان خودمان ایمان داشته باشیم
باید به توان و نبوغ جوانان خودمان ایمان داشته باشیم
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت : وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند ما باید از تولید داخلی حمایت کنیم در واقع نظر ایشان توجه به توان و نبوغ جوانان این مرز و بوم است.


جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه گفت : وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند ما باید از تولید داخلی حمایت کنیم در واقع نظر ایشان توجه به توان و نبوغ جوانان این مرز و بوم است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه