به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، مهرداد سالاریمعاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی امسال تابستان گرمی را پشت سر خواهیم گذاشت که این موضوع در کنار پوشش گیاهی غنی در پی بارندگی های خوب رخ داده، احتمال وقوع آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست استان را بالا می برد. امسال باید هر طور شده آمار آتش سوزی ها کم شود که در این راستا باید تجهیزات موجود در استان برای مقابله با حریق های احتمالی آماده شود. برگزاری یک مانور برای بالا بردن توانمندی استان برای مقابله با حریق های احتمالی در فصل تابستان ضرورت دارد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: فرمانداران باید توان تجهیزاتی خود را سازماندهی کنند، تهیه نسخه شهرستانی وقوع حریق از سوی فرمانداران ضروری است و فرمانداران باید امکانات شهرستان های خود را در صورت لزوم به شهرستانی که در معرض خطر است، بفرستند.

سالاری با تاکید بر ضرورت هماهنگی با نیروهای نظامی و انتظامی برای کنترل این اماکن در صورت وقوع آتش سوزی تصریح کرد: باید شورای تامین استان به تمامی نیروهای نظامی و انتظامی برای کنترل آتش سوزی دستورالعل ابلاغ کند.
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در صورت وقوع حریق یا هر اتفاق غیرمنتظره دیگری تمامی امکانات نظامی و انتظامی در اختیار ستاد بحران قرار می گیرد، گفت: باید فرمانداران در جلسات شورای تامین برای استفاده از قابلیت های نظامی و انتظامی با موضوع کنترل و پیشگیری از وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست برنامه ریزی کنند. باید شرایطی فراهم شود که در شرایط بحرانی همه امدادرسان ها بتوانند به مناطق بحرانی بروند و برای این کار نیاز به دریافت مجوز نداشته باشند.
سالاری همچنین با اشاره به اینکه باید مناطقی که در استان پوشش موبایلی ندارند شناسایی شوند گفت: شناسایی این نقاط باعث خواهد شد تا از امکانات دیگری در زمان بحران برای ارتباط برقرار کردن استفاده شود.
او با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت NGO ها برای مقابله با وقوع حریق در سطح استان افزود: NGO ها در کنار عشایر، دهیاران و شوراهای روستایی می توانند نقش مهمی در کاهش وقوع حریق در سطح استان داشته باشند.
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه سپس بر ضرورت استفاده از قابلیتهای فضای مجازی برای پای کار آوردن مردم در مواقع بحرانی وقوع حریق تاکید کرد.
سالاری در ادامه با اشاره به ضرورت شناسایی عاملان آتش سوزی ها در عرصههای منابع طبیعی و محیط زیستی استان تأکید کرد: باید عاملان آتش سوزی ها شناسایی و با آنها برخورد شود. منابع طبیعی سرمایه های خدادادی است که به همه مردم و آیندگان تعلق دارد، لذا باید متخلفان شناسایی و مجازات شوند.
معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: شناسایی و برخورد با مقصران آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی استان می تواند بازدارنده باشد کما اینکه نمونه های این بازدارندگی را در جدی شدن جریمه ها در نبستن کمربند ایمنی شاهد بودیم که نتایج قابل قبولی هم به دنبال داشت..