۱۱:۳۹:۵۲ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
با وجود کمبود نیرو نظارت‌ها بر عملکرد اصناف دشوار شده است
با وجود کمبود نیرو نظارت‌ها بر عملکرد اصناف دشوار شده است
رییس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: به علت عدم تخصیص بودجه وتعدیل بازرسان اصناف بازرسی‌های اتاق اصناف با دشواری انجام می‌شود.


رییس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: به علت عدم تخصیص بودجه وتعدیل بازرسان اصناف بازرسی‌های اتاق اصناف با دشواری انجام می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه