۲۰:۱۸:۰۹ - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
بحث دعاخوانی یکی از پارامترهای نوپا در مسابقات اوقاف است
بحث دعاخوانی یکی از پارامترهای نوپا در مسابقات اوقاف است
گروه فعالیت‌های قرآنی: داور رشته دعاخوانی مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن کرمانشاه گفت: بحث دعا و دعاخوانی یکی از پارامترهای نوپا و جدید است که در مسابقات قرائت قرآن و حفظ گنجانده شده و لذا هنوز چارچوب خود را پیدا نکرده و تبلیغاتی برای جذب نیروهای مستعد در این زمینه هنوز اتفاق نیافتاده است.

گروه فعالیت‌های قرآنی: داور رشته دعاخوانی مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن کرمانشاه گفت: بحث دعا و دعاخوانی یکی از پارامترهای نوپا و جدید است که در مسابقات قرائت قرآن و حفظ گنجانده شده و لذا هنوز چارچوب خود را پیدا نکرده و تبلیغاتی برای جذب نیروهای مستعد در این زمینه هنوز اتفاق نیافتاده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه