۱۱:۰۵:۵۲ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
بخشنامه‌های اداری که آیات قرآن نیستند، تغییرشان بدهید
بخشنامه‌های اداری که آیات قرآن نیستند، تغییرشان بدهید
استاندار کرمانشاه گفت: بخشنامه‌های اداری و سازمانی باید در راستای کمک به تولید و اشتغال باشد، هر بخشنامه‌ای که خلاف منافع مردم باشد، باید اصلاح شود.


استاندار کرمانشاه گفت: بخشنامه‌های اداری و سازمانی باید در راستای کمک به تولید و اشتغال باشد، هر بخشنامه‌ای که خلاف منافع مردم باشد، باید اصلاح شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه