۱۳:۲۶:۵۹ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
بخش اعظم ساخت و ساز دینی ـ مذهبی انسان مربوط به ‌خانواده است
بخش اعظم ساخت و ساز دینی ـ مذهبی انسان مربوط به ‌خانواده است
گروه معارف ــ استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به اینکه آشنایی با باطن مفاهیم قرآن مهم‌ترین مسئله است، اظهار کرد: فطرت خدایی انسان‌ها و تأثیر تربیت خانوادگی در تعلیم و تربیت مهم است و بر این مبنا بخش اعظم ساخت و ساز دینی و مذهبی انسان مربوط به درون خانه و خانواده است.


گروه معارف ــ استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به اینکه آشنایی با باطن مفاهیم قرآن مهم‌ترین مسئله است، اظهار کرد: فطرت خدایی انسان‌ها و تأثیر تربیت خانوادگی در تعلیم و تربیت مهم است و بر این مبنا بخش اعظم ساخت و ساز دینی و مذهبی انسان مربوط به درون خانه و خانواده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه