۱۱:۳۰:۳۲ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
بخش کشاورزی کرمانشاه بیش ۷۷ میلیارد تومان خسارت‌دیده است
بخش کشاورزی کرمانشاه بیش ۷۷ میلیارد تومان خسارت‌دیده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت:۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت واردشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت:۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت واردشده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه