۲۲:۳۳:۲۵ - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
برای حمایت از محصولات بومی استان ۱۱ استاندارد بومی تدوین و اجرا شده است
برای حمایت از محصولات بومی استان ۱۱ استاندارد بومی تدوین و اجرا شده است
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: در راستای حمایت از محصولات بومی استان تاکنون ۱۱ استاندارد بومی تدوین و اجرا شده است.


مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه گفت: در راستای حمایت از محصولات بومی استان تاکنون ۱۱ استاندارد بومی تدوین و اجرا شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه