۱۸:۴۵:۲۹ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای مقابله با دشمنان داشتن بصیرت لازم است
برای مقابله با دشمنان داشتن بصیرت لازم است
امام جمعه پاوه گفت: بصیرت و زمان شناسی ۲ اصل مهم و کاربردی برای مقابله با توطئه های دشمنان در شرایط کنونی است که مورد وثوق همه بزرگان و اهل علم و اندیشه است.

امام جمعه پاوه گفت: بصیرت و زمان شناسی ۲ اصل مهم و کاربردی برای مقابله با توطئه های دشمنان در شرایط کنونی است که مورد وثوق همه بزرگان و اهل علم و اندیشه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه