۲۰:۴۴:۴۱ - سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای کنترل بازار از تمام ظرفیت ها استفاده شود
برای کنترل بازار از تمام ظرفیت ها استفاده شود
استاندار کرمانشاه گفت:برای کنترل و مدیریت بازار از تمام ظرفیت های کارگروه تنظیم بازار باید استفاده شود.


استاندار کرمانشاه گفت:برای کنترل و مدیریت بازار از تمام ظرفیت های کارگروه تنظیم بازار باید استفاده شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه