۱۶:۵۰:۱۳ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
برخورد جدی دستگاه قضا با مقصرین حادثه غرق شدن کودک ۳ ساله در چم بشیر
برخورد جدی دستگاه قضا با مقصرین حادثه غرق شدن کودک ۳ ساله در چم بشیر
بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برخورد جدی دستگاه قضایی کرمانشاه با مقصرین حادثه غرق شدن کودک سه ساله در رودخانه چم بشیر خبر داد.

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برخورد جدی دستگاه قضایی کرمانشاه با مقصرین حادثه غرق شدن کودک سه ساله در رودخانه چم بشیر خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه