۱۴:۵۴:۰۶ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷
برخورد قاطع دستگاه قضائی با واحد‌های صنفی متخلف
برخورد قاطع دستگاه قضائی با واحد‌های صنفی متخلف
دستگاه قضائی با واحد‌های صنفی تهیه وعرضه مواد غذایی، رستوران‌های بین راهی که سلامت شهروندان وبه ویژه مسافران نوروزی را با مخاطره می اندازد برخورد می کند .


دستگاه قضائی با واحد‌های صنفی تهیه وعرضه مواد غذایی، رستوران‌های بین راهی که سلامت شهروندان وبه ویژه مسافران نوروزی را با مخاطره می اندازد برخورد می کند .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه