۱۶:۰۱:۲۵ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
بررسی نقش نماز در رشد و تربیت دینی جوانان
بررسی نقش نماز در رشد و تربیت دینی جوانان
گروه معارف- محمودی با بیان اینکه نماز بالاترین درجه و مرتبه تعالیم دینی است، گفت: نماز یکی از بارزترین مصادیق تربیت دینی و مهم‌ترین نمود در حوزه احکام و عبادات است.


گروه معارف- محمودی با بیان اینکه نماز بالاترین درجه و مرتبه تعالیم دینی است، گفت: نماز یکی از بارزترین مصادیق تربیت دینی و مهم‌ترین نمود در حوزه احکام و عبادات است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه