۱۵:۲۴:۳۵ - پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
برنامه‌های فرهنگی زمینه افزایش بهره‌وری کارکنان را فراهم می‌کند
برنامه‌های فرهنگی زمینه افزایش بهره‌وری کارکنان را فراهم می‌کند
گروه اجتماعی- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی روانسر گفت: اجرای برنامه‌های قرآنی و فرهنگی ویژه کارکنان افزایش بهره‌وری سازمان را فراهم می‌کند.


گروه اجتماعی- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی روانسر گفت: اجرای برنامه‌های قرآنی و فرهنگی ویژه کارکنان افزایش بهره‌وری سازمان را فراهم می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه