۱۰:۴۳:۳۵ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
برنامه اداره امور قرآنی تمرکز بر فعالیت‌های خودجوش قرآنی است
برنامه اداره امور قرآنی تمرکز بر فعالیت‌های خودجوش قرآنی است
گروه فعالیت‌های قرآنی- حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به تمرکز اداره امور قرآنی بر فعالیت‌های خودجوش قرآنی، گفت: امروز بیشتر از همیشه باید برای ترویج فعالیت‌های قرآنی برنامه‌ریزی کنیم.


گروه فعالیت‌های قرآنی- حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به تمرکز اداره امور قرآنی بر فعالیت‌های خودجوش قرآنی، گفت: امروز بیشتر از همیشه باید برای ترویج فعالیت‌های قرآنی برنامه‌ریزی کنیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه