12:23:56 - یکشنبه 28 آوریل 2019
برنامه دانشگاه آزاد کرمانشاه برای راه‌اندازی رشته‌های چندنظمی
برنامه دانشگاه آزاد کرمانشاه برای راه‌اندازی رشته‌های چندنظمی
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه راه‌اندازی رشته‌های بین‌رشته‌ای و چندنظمی همراه با ارتقای استادان را از برنامه‌های آتی این دانشگاه عنوان کرد.

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در کرمانشاه درباره ظرفیت و کارکرد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این دانشگاه بهعنواندانشگاهی تأثیرگذار در سطح ملی و بینالمللی در همه عرصههای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی در حال فعالیت است و این تأثیرگذاری بهگونهای بوده که در بسیاری از رویدادهای علمی این دانشگاه نیز در کنار سایر دانشگاههای صاحبنام دنیا و کشور وجود دارد.

دکتر امینی

وی ظرفیت و کارکرد دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمانشاه را مهم ارزیابی کرد و افزود: وجود دانشگاه آزاد اسلامی در کنار دانشگاه رازی و سایر دانشگاههای بزرگ غرب کشور با ظرفیت رشتههای بسیار و مهم در همه مقاطع، واحدها و مراکز فعال در بسیاری از شهرهای استان، اعضای هیئت علمی توانا و باتجربه، جایگاه فاخر و بسیار مهمی در استان و منطقه را عهدهدار است که ضرورت دارد با برنامهریزی مناسب در راستای ارتقای کیفی این رشتهها با شناسایی استعدادهای استان و منطقه برای راهاندازی رشتههای بین رشتهای و چندنظمی همراه با ارتقای مرتبه علمی استادان تلاش کرد و این مهمجزو برنامههای آتی دانشگاه است.

خبر جدید  بودجه سال 98 آبفای کرمانشاه تصویب شد

لزوم کمک دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کرمانشاه

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه کمک به توسعه کرمانشاه از سوی دانشگاه آزاد اسلامی را ضروری دانست و تصریح کرد: این دانشگاه آمادگی دارد تا با ظرفیت علمی مناسب استادان و امکاناتش به توسعه، برنامهریزی و تعالی کرمانشاه کمک کند. در همین راستا مسئولان ارشد استان نیز میتوانند از ظرفیت و توانایی دانشگاه آزاد اسلامی در همه عرصهها که امکان حضور و کمک دارد در مسیر تعالی استان استفاده کنند.

دکتر امینی

امینی برنامههای کاری خود را برای پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در این استان اینگونه تشریح کرد: ظرفیت دانشگاه در بخشهای مختلف ازجمله رشتههای تخصصی کشاورزی، امکانات آزمایشگاهی و مزرعه قابل توجه بوده و این رشتهها در کنار قطب کشاورزی بودن استان در منطقه یکی از شرایط مناسب دانشگاه برای کمک به عرصه مهم کشاورزی کشور است.

خبر جدید  غربالگری بینایی ۳ هزار کودک پاوه‌ای

شناسایی ظرفیتها وکاربردیکردن آنها

وی افزود: در بخش مهندسی و علوم اجتماعی ظرفیت و استعدادهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه مناسب طراحی شده که باید افزون بر شناسایی این ظرفیتها در راستای کاربردیکردن آن برای آمایش سرزمینی و منطقهای اقدام شود. با شناسایی متناسب نیازهای منطقه و استان برای هماهنگکردن ظرفیت علمی و تجهیزاتی دانشگاه باید بهمنظور ورود به این نیازها تلاش کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار کرد: حوزه دانشبنیان یکی از عرصههای مهم و توانمندقابل توجه دانشگاه است که توسط استادان فرهیخته میتوان با احداث کارگاههای کوچک و بزرگ به کارآفرینی و رونق تولید اقدام کرد.

امینی،وظیفه اصلی دانشگاه را حلمسئلهدانست و گفت: کاربردی کردن آییننامهها در دانشگاه اصلی مهم است که در کنار آن پروژههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای حل مشکلات استان و منطقه استفاده میشود و در خدمت استان و منطقه بودهتا جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه رقابت در منطقه و کشور ارتقا یابد و در فرآیند توسعه استان نقش داشته باشیم.

خبر جدید  سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

به گزارش آنا، جهانشیر امینیدانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کردستان و رئیس قبلی این دانشگاه فروردین سال جاری با حکم دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد کرمانشاه منصوب شد.

امینی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشتهٔ گیاهشناسی و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه تربیت مدرس در زمینه بیماریشناسی گیاهی و مدرک دکتریاش را از دانشگاه تیمیریازوف مسکو در همین رشته اخذ کرده است.

اوبهمن۱۳۸۸ به سرپرستی دانشگاه کردستان منصوب و بهمن۱۳۸۹، ریاستش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شد و تا سال ۱۳۹۳ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه