۸:۴۰:۱۲ - سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
برنامه ریزی برای توسعه ۵۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان کرمانشاه
برنامه ریزی برای توسعه ۵۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان کرمانشاه
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بر اساس برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته در سال جدید ۵۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان کرمانشاه توسعه می‌یابد.


مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بر اساس برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته در سال جدید ۵۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان کرمانشاه توسعه می‌یابد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه