۱۰:۱۰:۲۸ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
برهم زدن برجام نشان از استکبار بودن آمریکاست
برهم زدن برجام نشان از استکبار بودن آمریکاست
کارشناس مسائل سیاسی در روز راهپمایی روز قدس عنوان کرد: در برجام تعهدات ایران بسیار سنگین تر از طرف مقابل بود و انجام هم داد ولی هنگامی که نوبت اقدام انها شد پا پس کشیدن که این عمل آنها به دلیل استکبار بودنشان است.


کارشناس مسائل سیاسی در روز راهپمایی روز قدس عنوان کرد: در برجام تعهدات ایران بسیار سنگین تر از طرف مقابل بود و انجام هم داد ولی هنگامی که نوبت اقدام انها شد پا پس کشیدن که این عمل آنها به دلیل استکبار بودنشان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه