۰:۴۱:۳۶ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت اعیاد شعبانیه توسط حوزه ۶ امام صادق(ع)
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت اعیاد شعبانیه توسط حوزه ۶ امام صادق(ع)
به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، ایستگاه صلواتی توسط پایگاه مقاومت شهید اجاقی حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع) در میدان پدر طاقبستان برپا گردید.


به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، ایستگاه صلواتی توسط پایگاه مقاومت شهید اجاقی حوزه ۶ شهری امام جعفر صادق(ع) در میدان پدر طاقبستان برپا گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه