11:39:58 - چهارشنبه 17 جولای 2019
برپایی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو
برپایی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو
مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه از برپایی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در شهریور ماه در کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه