۱۴:۳۶:۱۳ - یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
برگزاری آزمون دوره تربیت مربی آشنایی و انس کودک با قرآن در کرمانشاه
برگزاری آزمون دوره تربیت مربی آشنایی و انس کودک با قرآن در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از برگزاری آزمون ورودی دوره تربیت مربی آشنایی و انس کودکان با قرآن در کرمانشاه خبر داد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از برگزاری آزمون ورودی دوره تربیت مربی آشنایی و انس کودکان با قرآن در کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه