۸:۵۸:۲۵ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری اردوی جهادی یک ‌روزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برگزاری اردوی جهادی یک ‌روزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اردوی جهادی یک ‌روزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۷ در منطقه گیلان‌غرب در روستای الله‌مرادگلین و انجار رود برگزار شد.


اردوی جهادی یک ‌روزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۷ در منطقه گیلان‌غرب در روستای الله‌مرادگلین و انجار رود برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه