۹:۳۲:۱۳ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری اردوی راهیان نور عمومی سپاه پاوه
برگزاری اردوی راهیان نور عمومی سپاه پاوه
اردوی راهیان نور عمومی حوزه حضرت صدیقه کبری (س) سپاه ناحیه پاوه به مقصد روستای هجیج آرمگاه سید عبیدالله (کوسه هجیج )با حضور ۷۵ نفر ازخواهران بسیجی شهرستان برگزار گردید.


اردوی راهیان نور عمومی حوزه حضرت صدیقه کبری (س) سپاه ناحیه پاوه به مقصد روستای هجیج آرمگاه سید عبیدالله (کوسه هجیج )با حضور ۷۵ نفر ازخواهران بسیجی شهرستان برگزار گردید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه