۱۳:۲۱:۱۰ - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه قرآن استان کرمانشاه
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه قرآن استان کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه قرآن استان کرمانشاه پس از فرآیند انتخابات اتحادیه مدغم برگزار می‌شود.

گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه قرآن استان کرمانشاه پس از فرآیند انتخابات اتحادیه مدغم برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه