۱۱:۴۹:۰۲ - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
برگزاری اولین کارگاه تخصصی تجوید و صوت و لحن ویژه حفاظ کرمانشاهی
برگزاری اولین کارگاه تخصصی تجوید و صوت و لحن ویژه حفاظ کرمانشاهی
گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین کارگاه تخصصی تجوید و صوت لحن ویژه حفاظ کرمانشاه به‌همت اداره امور قرآنی استان برگزار شد.

گروه فعالیت‌های قرآنی: اولین کارگاه تخصصی تجوید و صوت لحن ویژه حفاظ کرمانشاه به‌همت اداره امور قرآنی استان برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه