۱۱:۵۴:۱۲ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های مساجد با رویکرد تربیتی
برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های مساجد با رویکرد تربیتی
گروه اجتماعی – سرپرست دبیرخانه کانون‌های مساجد استان کرمانشاه گفت: برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های مساجد با رویکرد تربیتی و با سه اصل اثرگذاری، جذابیت و استمرار برگزار می‌شود.


گروه اجتماعی – سرپرست دبیرخانه کانون‌های مساجد استان کرمانشاه گفت: برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های مساجد با رویکرد تربیتی و با سه اصل اثرگذاری، جذابیت و استمرار برگزار می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه