۱۰:۵۶:۱۳ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری برنامه های فرهنگی در قالب نوروزگاهها ی شاد و متنوع +گزارش
برگزاری برنامه های فرهنگی در قالب نوروزگاهها ی شاد و متنوع +گزارش
مدیراداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری روانسر از بر گزاری برنامه های شاد و متنوع در نوروزگاه روانسر خبرداد .


مدیراداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری روانسر از بر گزاری برنامه های شاد و متنوع در نوروزگاه روانسر خبرداد .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه