۲۱:۴۰:۰۱ - چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
برگزاری جشنواره ایده‌آفرینی افق با موضوع رشد فضایل اخلاقی
برگزاری جشنواره ایده‌آفرینی افق با موضوع رشد فضایل اخلاقی
گروه اجتماعی: جشنواره ایده‌آفرینی افق با موضوع رشد فضایل اخلاقی و تقویت بنیه معرفت دینی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

گروه اجتماعی: جشنواره ایده‌آفرینی افق با موضوع رشد فضایل اخلاقی و تقویت بنیه معرفت دینی در کرمانشاه برگزار می‌شود.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه