۱۶:۳۶:۳۳ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره فعالان قرآن و عترت دانشجویی وزارت بهداشت در کرمانشاه
برگزاری جشنواره فعالان قرآن و عترت دانشجویی وزارت بهداشت در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری جشنواره فعالان قرآن و عترت دانشجویی وزارت بهداشت در کرمانشاه خبر داد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری جشنواره فعالان قرآن و عترت دانشجویی وزارت بهداشت در کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه