12:42:23 - یکشنبه 24 ژوئن 2018
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در دو بخش فردی و خانوادگی
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در دو بخش فردی و خانوادگی
گروه فرهنگی – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان برگزاری جشنواره کتابخوانی در دوبخش فردی و خانوادگی اظهار کرد: هدف از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمانشاه آمارسازی نیست چون نزدیک به ۶۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی داریم. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  ۴۰ پروژه حوزه سلامت در


گروه فرهنگی – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان برگزاری جشنواره کتابخوانی در دوبخش فردی و خانوادگی اظهار کرد: هدف از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمانشاه آمارسازی نیست چون نزدیک به ۶۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی داریم.

0/5 (0 نقد و بررسی)
خبر جدید  خرید ۲۰ هزار تن کلزا از کشاورزان استان کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه