۱۲:۴۲:۲۳ - یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در دو بخش فردی و خانوادگی
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در دو بخش فردی و خانوادگی
گروه فرهنگی – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان برگزاری جشنواره کتابخوانی در دوبخش فردی و خانوادگی اظهار کرد: هدف از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمانشاه آمارسازی نیست چون نزدیک به ۶۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی داریم.


گروه فرهنگی – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان برگزاری جشنواره کتابخوانی در دوبخش فردی و خانوادگی اظهار کرد: هدف از برگزاری هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمانشاه آمارسازی نیست چون نزدیک به ۶۰ هزار نفر عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی داریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه