۲۰:۰۲:۰۰ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان سرپلذهاب
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان سرپلذهاب
جلسه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با موضوع بررسی روند بازسازی و مراسم سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز با حضور مسئولین این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.


جلسه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با موضوع بررسی روند بازسازی و مراسم سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز با حضور مسئولین این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه