۱۲:۳۸:۲۱ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه هماهنگی طرح هجرت ۳ در گیلانغرب
برگزاری جلسه هماهنگی طرح هجرت ۳  در گیلانغرب
جلسه هماهنگی طرح هجرت ۳ دانش آموزی به منظور رایزنی برای اجرای یک کار کیفی و موثر در گیلانغرب برگزار شد.


جلسه هماهنگی طرح هجرت ۳ دانش آموزی به منظور رایزنی برای اجرای یک کار کیفی و موثر در گیلانغرب برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه